Fasády – jsou velice důležitou oblastí a to nejen po stránce estetické (příjemný
vzhled, barevnost), ale hlavně po stránce ochrany stěn proti
povětrnostním vlivům.


Současně je nutné velice důkladně posoudit stav a soudržnost podkladu (omítek, štuků) a to i z pohledu především svislých izolací zdiva, protože případná vzlínající vlhkost může být velice negativní záležitostí pro kvalitu a trvanlivost povrchu, ale jedná se i o kvalitu omítek jako takových (přilnavost, soudržnost,…).

Na základě vyhodnocení stavu pak můžeme přikročit k volbě fasádní nátěrové hmoty nebo omítkoviny.


Nátěrové hmoty fasádní:

Toto je základní rozdělení fasádních nátěrových hmot, ke kterým je potřebné zvolit i vhodné penetrační nátěry.

Fasádní omítkové hmoty se v zásadě dělí obdobně jako nátěrové fasádní hmoty s tím rozdílem, že se dále určují podle hrubosti omítky (velikosti kameniva) – obvykle 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm a pak podle toho, zda se jedná o hlazenou nebo drásanou omítku (povrch hladký nebo drásaný – rýhovaný)