Hydroizolace

Jak již sám název napovídá, jedná se o úpravu povrchu za účelem zamezení průniku vody. Podle charakteru a požadavku se pak dělí na problematiku interiéru a exteriéru. Pro veškeré úpravy používáme plastické (tekuté) hmoty (nátěry a stěrky)


Pro interiér řešíme:


Pro exteriér řešíme:

Pro většinu ploch se řeší tato problematika kombinací stěrky a nátěru. Je vždy důležité si ujasnit, co daná úprava má splňovat a jaké na ni budou kladení nároky a požadavky.

Protože úpravy proti průniku vody a vlhkosti mají skutečně široký „záběr“, je velmi důležité vždy každý případ posuzovat individuálně a podle daných podmínek a požadavků.

Do této kategorie můžeme částečně zahrnout i nátěry bazénů, garáží, sklepů apod.

Individuální přístup a posouzení => předpoklad úspěšného řešení!