Kreativní malby a úpravy


Do této kategorie úprav stěn především v interiérech patří mnoho úprav povrchů. Jedná se o hladké i plastické povrchy většinou ve velmi širokém rozsahu barevného spektra od světlých odstínů přes polosyté, syté až po tmavé odstíny.


Pro představu uvádíme několik druhů kreativních maleb, které běžně realizujeme. Úvodem je nutné zdůraznit, že se většinou jedná o úpravy, které vyžadují mnohem větší a složitější předúpravy povrchu. Mimo to jsou tyto úpravy mnohem pracnější a složitější, z čehož také vyplývá vyšší cena za provedení.


Benátský štuk – jedná se o techniku, která vlastně imituje mramor a to co do lesku, barevnosti, případně i žilkování

Lazurování stěn – v tomto případě jde o techniku, která je v různých barevných odstínech a volně přechází z tmavších míst do světlejších a opačně

Imitace pískovce – tato technika dokáže skutečně imitovat povrch pískovce a to ať ve formě celoplošné nebo i dělené

Imitace cihel – i tato technika dokáže na stěně vytvořit dojem skutečné stěny z cihel, barevnostně je možné povrch cihel i různě upravovat (patina)

Imitace starých maleb – je rovněž technikou, kterou lze docílit požadovaného dojmu

K dalším možnostem v kreativních úpravách stěn patří např. vytváření povrchu „mačkané kůže“, plastické perleťové a obrazové plochy, stěrkování různobarevné plochy nebo jejich kombinace apod.


Protože všechny tyto speciální povrchové úpravy mají skutečně velmi široký rozsah možností, je vždy vhodné, aby zájemce (objednatel) velmi podrobně požadavky a představy konzultoval s aplikátorem, aby se dokázaly představy co nejvíce přiblížit realitě.

Pro doplnění lze ještě uvést, že např. lazurování stěn lze provádět i v exteriéru, tedy na fasádách domů.