Nátěry – jedná se o velmi široké spektrum prací a činností a to především

z pohledu povrchů – lze rozdělit podle toho, co natíráme.


V interiérech – nátěry oken, dveří, zárubní, stěn, nábytku, zábradlí, podlah,

radiátorů topení, potrubí, vzduchotechniky, obložení stěn a

stropů.

Dále můžeme například podlahy dělit na dřevěné, betonové,

kamenné, dveře na dřevěné, kovové, stejně tak i zábradlí


V exteriérech – nátěry plotů dřevěných, kovových, pergol, podlah, omítek,

žlabů a svodů dešťových vod, oplechování atik, úžlabí, komínů,

vrat garáží, stěn chat a domů


Každý povrch je specifický a každý požadavek vyžaduje individuelní přístup. Vždy se jedná především o správné posouzení stávajícího stavu podkladu, stanovení potřeb nutných předúprav, stavu podkladu s ohledem na nutnost broušení, tmelení, předpokládání savosti podkladu a následně pak je nutné zvolit optimální technologii a postupy a to s ohledem na požadované a užitné vlastnosti povrchu.


V souvislosti s výše uvedeným jsou pracovníci naší firmy připraveni být našim zákazníkům nápomocni při posouzení a stanovení optimální technologie.


Typy nátěrových hmot


A – asfaltové nátěrové hmoty

B – polyesterové nátěrové hmoty

C – celulózové nátěrové hmoty

E – práškové nátěrové hmoty – Komaxit

H – chlorkaučukové nátěrové hmoty

K – silikonové nátěrové hmoty

L – lihové nátěrové hmoty

N - nátěrové hmoty pro coil – coatin

O – olejové nátěrové hmoty

S – syntetické nátěrové hmoty (vč. epoxidových)

U – polyuretanové nátěrové hmoty

V – disperzní a emulzní vodou ředitelné nátěrové hmoty

P – pomocné přípravky