Firma Magnolie, kterou založil Dipl.ing. Jaroslav Málek již v r. 1990 společně se svým otcem, se počátcích svého působení na trhu zabývala různými druhy služeb, obchodních a zprostředkovatelských aktivit a měla s jeho profesí jen hodně málo společného. O 4 roky později však firma navázala na původní profesi ing. Jaroslava Málka, což byla oblast povrchových úprav a to jak po stránce technické, tak realizační.

    Od počátku roku 1994 začala firma působit v oblasti povrchových úprav a to především v oblasti zprostředkování dodávek provozů lakoven, stříkací a aplikační techniky, na což zhruba v polovině roku 1994 navázala kontakty na dodávky malířských a nátěrových hmot.Vzhledem k tomu, že se stále zvyšovala poptávka po provádění maleb a nátěrů, přibrala firma na podzim r. 1994 zaměstnance k realizaci služeb, resp. maleb, nátěrů a speciálních povrchových úprav pro stavebnictví, strojírenství, ale i v dalších odvětví hospodářství, a to jak u akcích investičních, tak i u oprav a rekonstrukcí.

    V souvislosti s rozšiřováním činností v oblasti povrchových úprav - maleb a nátěrů si firma stanovila filosofii, kterou se snaží stále uvádět v život. Základní filosofií je spojení komplexních služeb pod jednou střechou. To znamená dokázat potencionálním zákazníkům profesionálně poradit, dodat požadované materiály a nářadí a provést požadovaný rozsah prací.

To znamená:

PORADENSTVÍ - DODÁVKY - REALIZACE - SERVIS

    Postupem času, vývojem firmy a vznikajícími požadavky trhu, rozšířila firma svoji činnost i na stební práce včetně realizace sádrokartonových a zateplovacích systémů apod. V neposlední době firma provádí dle požadavků zákazníků i inženýrskou činnost, tj. zabezpečuje a koordinuje dodávky a práce v oblasti stavebnictví " na klíč "

    Krátce po založení Cechu malířů a lakýrníků České republiky v roce 2003 se firma Magnolie stala jejím řádným členem, z čehož mimo jiné vyplývá i závazek kvalitního a profesionálního provádění prací.

    Snahou firmy je a i do budoucna bude, aby služby, které firma nabízí, byly skutečnými službami zákazníkům.