PORADNA

V rámci našich služeb a servisu přikládáme velkou váhu právě poradenství – vysvětlení zákazníkům, co je pro jejich potřeby a představy optimální.


Vážení investoři, pamatujte, že kvalitně provedené práce a kvalitními materiály nemohou „korespondovat“ s nejnižší cenou!!!

Kvalita povrchových úprav (maleb, nátěrů) vždy závisí na kvalitě předúprav povrchu, tedy na předúpravách povrchu. S tím logicky souvisí schopnost dokázat správně a odborně posoudit stav podkladu a následně stanovit správnou technologii a technologický postup pro daný případ.


POZOR! – doporučujeme nepouštět se do levných a polovičatých řešení úprav povrchů.

Přijďte se raději poradit!

Malby a nátěry mají nejen funkci ochrany podkladu, ale i funkci estetickou a na to nezapomínejte a věnujte této oblasti nejen patřičnou pozornost, ale i potřebné finanční prostředky – určitě se Vám to vyplatí a vrátí!