Protipožární nátěry

Problematika protipožárních nátěrů je opravdu speciální oblastí protipožární ochranou staveb.

Tyto speciální úpravy může vždy provádět pouze specializovaná firma, která prošla odbornými školeními a která může garantovat schopnost provedení úpravy a zajistit to, co se od ní žádá a očekává.

Nabízíme provedení protipožárních nátěrů


Protipožární nátěry se provádějí na základě projektu a požadavku Hasičského sboru a to především proto, aby se prodloužila doba odolávání konstrukcí proti působení ohně a oddálení možné destrukce konstrukcí. To proto, aby složky Hasičského záchranného sboru mohly dojet na místo požáru a zahájily hašení aniž by se již na nosních konstrukcích projevily destrukční účinky.


Protipožární nátěry jsou průmyslovými nátěry, tedy nelze od nich očekávat dostatečně estetické povrchy.


Po provedení zpracujeme a objednateli předložíme CERTIFIKÁT o provedení protipožárních nátěrů, který slouží pro schválení a kolaudaci předmětné stavby.