REFERENCE

Za období existence firmy bylo provedeno mnoho zakázek v oblasti povrchových úprav – počínaje bytovým fondem, přes stavební družstva a společenstva vlastníků bytových jednotek, skladovací haly, prodejní a stravovací prostory, výrobní haly, společenské a veřejné prostory, ale i ubytovací objekty, prostory pro státní správu, státní i soukromý sektor.

Při realizaci zakázek se jedná o interiéry i exteriery staveb, strojírenské a technologické celky, podlahy, střechy, hydroizolace, jednoduše řečeno o vše co se týká oblasti povrchových úprav. Je vhodné připomenout i protipožární nátěry jak ocelových tak dřevěných konstrukcí, ale i kabelové a jiné průchody mezi požárními úseky.


Pro orientaci předkládáme stručný soupis části realizovaných akcí.