Servis

Servisní nabídku můžeme rozdělit do několika oblastí.


- v rámci stříkacího zařízení, které rovněž dodáváme, a to jak vzduchové i vysokotlaké, provádíme servis, opravy, ale i dodávky náhradních dílů. Jedná se o stříkací techniku tuzemské výroby (EST + s.r.o.) a zahraniční (GRACO). V případech složitějších oprav nebo generálních oprav, spolupracujeme s technickými středisky výrobců a dovozců.

Naše cenové relace jsou shodné s cenami výrobců a dodavatelů.

- v této oblasti se jedná především ve stanovování optimální technologie a technologických postupů, optimalizace barevnostního provedení a to jak interiérů, tak exteriérů pomocí vizualizačních programů nebo vizualizačních tiskovin.

- provádění nátěrů a maleb prakticky vždy předchází projednání rozsahu prací, včetně návrhů řešení. V této oblasti můžeme a jsem nápomocni zákazníkům a svými návrhy a doporučeními se snažíme přispět k takové realizaci prací, aby se skutečnost co nejvíce přiblížila představám a požadavkům zákazníků.