PLÁN  ŠKOLENÍ – SEMINÁŘŮ  02 – 03/ 2011


A.Školení – seminář – tapetování

 Název:      Tapetování, příprava podkladu, druhy tapet, lepidla, sesazování vzorů a profilů, na co dát pozor, jak postupovat.

 Termín:     Čtvrtek 17. února 2011 od 13.00 hod ve školícím středisku fy MAGNOLIE

                 Toto školení bude provedeno vlastními silami členů královéhradecké skupiny pod vedením p. Vladimíra Hampla, který má s tapetováním dlouholeté zkušenosti, ale i s přispěním dalších členů cechovní skupiny cechu MaL. Toto školení bude realizováno výhradně pro členy. Budou se provádět i praktické ukázky. Předpokládané ukončení cca 15.30 hod.

 

B.Školení – seminář – Výrobní sortiment fy ROKOSPOL

 Název:      Výrobní sortiment firmy ROKOSPOL a.s. v oblastech nátěrových a malířských hmot, dále stěrek, stavebních a sanačních hmot, hmot pro speciální povrchové úpravy, hmoty pro čištění ovzduší

 Termín:     Čtvrtek 24. února 2011 od 9.30 hod ve školícím středisku fy MAGNOLIE

       Školení bude realizováno odbornými pracovníky výrobního závodu pod vedením p.ing. Klobásky. Protože firma ROKOSPOL má skutečně široký sortiment – syntetické, epoxidové, polyuretanové, akrylátové nátěrové hmoty, malířské a fasádní hmoty, sádrové stěrky, stavební hmoty a lepidla, stěrky, podlahové hmoty, speciální hmoty, ale i hmoty pro ochranu dřeva nebo tmely.

 

C.Školení–seminář–STACHEMA, QUALICHEM, SCH Slaný

 
Název:
      Interiérové i exteriérové povrchové úpravy, ochrana ploch

 Termín:     Čtvrtek 3. března 2011 od 9.30 hod ve školícím středisku fy MAGNOLIE

     Školení je zaměřeno na široký sortiment dodávaný f. Stachema, Qualichem, SCH Slaný, tzn., že bude připomenut celý sortiment výrobků uvedených výrobců se zaměřením na ochranu dřeva a dřevěných konstrukcí, na protipožární nátěry, na fasádní a interiérové nátěry. Zvláště bude pozornost věnována interiérovým malířským hmotám s důrazem na podrobné rozebrání jak s hmotami pracovat a jak je ředit, aby výsledný efekt byl maximální. Pozornost bude věnována i speciálním a izolačním hmotám, způsobu likvidací plísní a jejich zabránění, nátěrům antigrafity, prevence, dále bude představena hmota pro kreativní techniky. Odbornými garanty školení budou pracovníci výrobních závodů p.Beneš, p.Vavruša a ing. Jirků.


D.
Školení – seminář – NOVATIC, EST+

Název:      Nátěrové hmoty fy NOVATIC, stříkací zařízení fy EST+

 Termín:     čtvrtek 10.března 2011 od 9.30 hod ve školícím středisku fy MAGNOLIE

   V první části školení bude představen kompletní sortiment fy NOVATIC se zaměřením na antikorozní ochranu OK, speciální nátěrové hmoty, hmoty na lehké kovy, vysokosušinové nátěrové hmoty (téměř 100% sušiny).
Odbornou stránku semináře zajišťuje společně p. Hoppe a technik výrobních závodů z Německa (překlad zajištěn).
V další části semináře budou účastníci seznámeni s výrobním programem tuzemského výrobce stříkací techniky o možnostech použití stříkacích zařízení – vzduchová, vysokotlaká, kombinovaná apod.

Součástí školení budou i praktické ukázky.

 

E.Školení – seminář – BaL, TELURIA, DENAS

Název:      Výrobní program a novinky výrobních firem BaL, Teluria, Denas – M.Koubek

 Termín:     středa 16.března 2011 od 9.30 hod ve školícím středisku fy MAGNOLIE

      Opět po roce se u nás představí mediální „hvězda“ Míra Koubek (Loskoták) při školení – semináři zaměřeného nejen na výrobní sortiment uvedených firem, ale i na novinky, na dekorativní úpravy povrchu stěn včetně jeho příspěvků – historky z natáčení – zajímavé a poutavé školení na zábavné notě, které účastníkům přinese jistě mnoho poučení i poznatků od zkušeného praktika. Mimo Míry Koubka jsou dalšími garanty školení jeho kolegové, vč. paní K.Kubové.

 

F.Školení – seminář JUB (zateplovací systémy)

Název:
      Zateplovací systémy budov, interiérové a dekorativní hmoty a techniky

 Termín:     čtvrtek 23. března 2011 od 9.30 hod ve školícím středisku fy MAGNOLIE


Školení bude zaměřeno na seznámení – zopakování se sortimentem fy JUB, jak z pohledu interiérů, tak exteriérů. Hlavní část školení bude zaměřena na možnosti realizace a způsoby provádění zateplovacích systémů, včetně podmínek správnosti dodržování technologie.

NOVINKA – metalické interiérové hmoty v rámci semináře budou provedeny i ukázky praktické

Účastníci školení budou seznámeni se skutečně širokou škálou materiálů a technik.


Pozn.: Ke školením a seminářům obecně:

                       Školení – semináře jsou bezplatné

            Pro účastníky je zajištěno občerstvení

              V rámci školení – seminářů je pro účastníky připravena tombola

              Veškerá školení - semináře se konají ve školícím středisku fy MAGNOLIE, Pražská tř.                            141/63, Hradec Králové-Kukleny (cca 200 m od křižovatky „Y“ směrem do města napravo)

 Žádáme všechny účastníky školení – seminářů, aby písemně nebo telefonicky potvrdili svoji účast.

 Pro přihlášení, kontakty a dotazy využijte těchto spojení :

 Tel. – pevné linky :   495 407 578 ,  495 406 742,                  fax:  495 406 742

 Mobil :     603 507 747 (sekretariát) ,  733 763 227 (prodejna) ,  604 231 616 (ing.Málek)

 e-mail :    magnolie@magnolie.cz ,    nebo   info@magnolie.cz ,    malek@magnolie.cz

 další info na :    www.magnolie.cz

 
Ještě jednou Vás všechny srdečně zve kolektiv pracovníků fy MAGNOLIE  a všichni garanti seminářů z řad výrobců a dodavatelů.