Stavební úpravy

Firma MAGNOLIE vlastní oprávnění k provádění veškerých stavebních prací, tzn., že provádíme stavební úpravy, realizaci zdiva, sádrokartonové příčky, odsazené stěny, stropy, minerální podhledy, omítky jádrové i štukové, ale i sádrové omítky, realizaci průchodů vč. zárubní, zazdívání otvorů apod.


Firma realizuje především drobnější akce s tím, že je schopna ve spolupráci s dalšími spolupracujícími firmami realizovat i velké akce.

Protože disponujeme autorizovaným stavebním inženýrem, můžeme realizovat i komplexní inženýrskou činnost.

V souvislosti se současným trendem v úsporách tepla a tepelně izolačními požadavky na stavbě, dodáváme i realizujeme zateplovací kontaktní systémy.

komplexní dodávky i realizace